โอกาสของนักเรียนไทย
Rate this item
(0 votes)

โอกาสของนักเรียนไทย
Published in เรียนต่อแคนาดา Tuesday, 30 June 2015 23:10

โอกาสของนักเรียนไทยในการเข้าไปศึกษาในประเทศแคนาดา โดยเฉลี่ยแล้ว หลักเกณฑ์การตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยมีเกณฑ์การรับค่อนข้างสูงสำหรับนักเรียนไทยทั่ว ๆ ไป และสถาบันแต่ละแห่งจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจำกัดที่นั่งในการเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่นักศึกษาไทยก็ยังมีโอกาส ซึ่งอาจทำได้โดย

 

1. ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาควรสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยในหลักสูตร University Transfer Program ระยะเวลา 2 ปีก่อน แล้วทำคะแนนให้ดี หลักจากนั้น Transfer เข้ามหาวิทยาลัยซึ่ง College นั้น ๆ มีโปรแกรมร่วมกันอยู่ และเรียนต่ออีก 2 ถึง 3 ปี ก็สำเร็จปริญญาตรี ซึ่งวิธีนี้จะทำได้ง่ายกว่าสมัครตรงเข้าไปในมหาวิทยาลัย

  **ส่วนคะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น คือคะแนน TOEFL 213 ขึ้นไป

 

2. สำหรับระดับปริญญาโท สถานศึกษาต้องการคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ GPA ประมาณ 2.5 – 3.0 หรือใกล้เคียง คะแนน TOEFL ประมาณ 213 - 250 ในกรณีที่ได้ คะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด      นักศึกษาอาจสมัครเข้าเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน เมื่อเรียนภาษาไปประมาณ  4 – 5  เดือนแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะรู้จัก     นักศึกษาดีขึ้นจะช่วยให้การสมัครเข้าศึกษาทำได้ง่ายขึ้น

   

ส่วนการสมัครเข้าศึกษาวิชาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท หรือ MBA

นั้น นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ต้องมีคะแนน TOEFL 213 – 250 โดยเฉลี่ยสถานศึกษาจะรับคะแนน TOEFL ประมาณ 230 ส่วนคะแนน GMAT โดยเฉลี่ย 550 

 

 ** สำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนภาษาก่อน สามารถสมัครได้ทั้งในสถาบันภาษา ของเอกชนและรัฐบาล สำหรับสถาบันภาษาของเอกชน กระทรวงศึกษาธิการของ ประเทศแคนาดา เป็นผู้ควบคุมดูแล จึงมีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งของรัฐและเอกชน จะแตกต่างกันที่ค่าเล่าเรียนและหลักสูตรเท่านั้น เช่น สถาบันภาษาของเอกชนจะเปิดรับทุกเดือนตลอดปี และมักจะเปิดเรียนในวันจันทร์แรกของเดือน แต่สถาบันภาษาในมหาวิทยาลัยจะเปิดเรียนเป็นช่วง ๆ เท่านั้น

   

Note: นอกจากนี้บางสาขาวิชา เช่น สาขาแพทยศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ จะไม่เปิดรับ นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิชาชีพในระดับแรก เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนและนักศึกษาแคนาดาเองก็สมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนได้ แต่สำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทขึ้นไปนั้น ไม่มีข้อจำกัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

 

Read 43603 times

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .