Print this page

โทรอนโต (Toronto)
Rate this item
(0 votes)

Written by 
โทรอนโต (Toronto)
Published in เรียนต่อแคนาดา Tuesday, 30 June 2015 22:54

โทรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโทรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ของแคนาดา โทรอนโตมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน (ข้อมูลคาดการณ์ ในปี พ.ศ. 2549) โทรอนโตได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง และโทรอนโตเป็นศูนย์กลางทาด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้โทรอนโตเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของประเทศ

 

เมืองโตรอนโต้ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่ Downtown, North York, East York, York, Scarborough และ Etobicoke ซึ่งประกอบได้ด้วย 140 ชุมชนใน 6 เขตนี้

เมืองโตรอนโต้ตั้งอยู่ในเขต Ontario ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแคนาดาเลียบกับทะเลสาป Ontario ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับประเทศอเมริกา ดังนั้นจึงสามารถไปเที่ยวเมืองใกล้เคียงอย่าง New York, Boston หรือ Chicago โทรอนโตจัดเป็นเมืองที่ไม่เคยมีคำว่าเบื่อสำหรับเมืองนี้ เพราะมีกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นกีฬาต่าง ๆ, สัมผัสวัฒนธรรม, ตลาดและย่านช้อปปิ้งต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

สภาพอากาศ อากาศจะค่อนข้างหนาวในช่วงฤดูหนาวสำหรับเมืองโตรอนโต้ ซึ่งอากาศอาจจะลดลงได้ถึง -6 องศา ในขณะเดียวกัน อากาศอาจจะสูงได้ถึง 27 องศาสำหรับช่วงฤดูร้อน

ด้วยความเจริญและเป็นเมืองใหญ่ทำให้โทรอนโตเป็นเมืองขึ้นชื่อในหลายๆด้านนั้นรวมถึงด้านการศึกษาด้วย ปัจจุบันทำให้มีการลงทุนเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับการศึกษาที่เมืองนี้ นับว่าเป็นข้อดีของนักเรียนที่ตัดสินใจไปเรียนที่โทรอนโต ที่สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสถาบันที่ดีๆเป็นต้น

Read 33677 times
Super User