เรียนต่อแคนาดา

เอกสารประกอบการขอวีซ่า นักศึกษาควรปรึกษาขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์กลางการศึกษาแคนาดา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของวีซ่า และเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ถูกขั้นตอน ก่อนที่นักศึกษาจะทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนไปศึกษาต่อที่แคนาดา
สกุลเงินของ Canada แคนาดาใช้ระบบเมตริกเป็นมาตรฐานในการวัดหน่วยสกุลเงินที่ใช้เป็นดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับ 100 เซนต์ สำหรับธนบัตรที่ใช้กันทั่วไปในแคนาดาได้แก่ธนบัตรเงินมูลค่า $5, $10, $20, $50, $100 เป็นหลัก ส่วนเหรียญจะมีค่าเท่ากับ 1 เซนต์ (เพนนี) 5 เซนต์ (นิเกิล)…
โอกาสของนักเรียนไทยในการเข้าไปศึกษาในประเทศแคนาดา โดยเฉลี่ยแล้ว หลักเกณฑ์การตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยมีเกณฑ์การรับค่อนข้างสูงสำหรับนักเรียนไทยทั่ว ๆ ไป และสถาบันแต่ละแห่งจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจำกัดที่นั่งในการเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่นักศึกษาไทยก็ยังมีโอกาส ซึ่งอาจทำได้โดย
โทรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโทรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ของแคนาดา โทรอนโตมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน (ข้อมูลคาดการณ์ ในปี พ.ศ. 2549) โทรอนโตได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง และโทรอนโตเป็นศูนย์กลางทาด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี…
การศึกษาในแคนาดาจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละมณฑลตามกฎหมายของแคนาดา ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วนักเรียนชาวแคนาดาจะเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่อมีอายุครบ 4 – 5 ปี และใช้เวลาเรียน 1 – 2 ปี ทั้งนี้แล้วแต่สมัครใจ เมื่อมีอายุครบ 6 ปี จะต้องเข้าเรียนชั้นเกรด 1 โดยปกติโรงเรียนจะเริ่มปีการศึกษา ตั้งแต่ช่วงเดือน…
วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) (Victoria, British Columbia) เป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ทางปลายสุดของเกาะแวนคูเวอร์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มีประชากรประมาณ 78,659 คนในเขตเมือง และเมืองวิคตอเรีย บี.ซี. ตั้งอยู่บนเกาะแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (แวนคูเวอร์ บี.ซี. มีทั้งส่วนที่เป็นแผ่นดินและส่วนที่เป็นเกาะ)

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .