เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)
Rate this item
(0 votes)

เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)
Published in เรียนต่อออสเตรเลีย Monday, 29 June 2015 22:13

 ข้อมูลทั่วไป Australia

เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพื้นที่ ครอบคลุมทั้งทวีป ตั้งอยู่บนซีกโลกใต้ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีเมืองแคนเบอร์ร่า (Canberra) เป็นเมืองหลวง ประกอบด้วยรัฐ 6 รัฐ และเขตการ ปกครองตนเอง 2 เขต คือ

New South Wales (NSW):  Sydney

Victoria (VIC):  Melbourne

Queensland (QLD) : Brisbane

Western Australia (WA) : Perth

South Australia (SA) : Adelaide

Tasmania (TAS) : Hobert

Northern Territory (NT) : Darwin

Australian Capital Territory (ACT) : Canberre

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป   

ไม่ค่อยประสบปัญหารุนแรงเช่นทวีปอื่น ๆ กล่าวคือ อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างปี ตั้งแต่ 27 องศาเซลเซียตในตอนเหนือสุดไปจนถึง 1 3 องศาเซลเซียตในตอนใต้สุดฤดูร้อนเริ่มจากเดือนธันวาคม ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มจากเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูหนาวจากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม และฤดูใบไม้ผลิจากเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน เขตที่มีอากาศเย็นที่สุดในออสเตรเลีย ซึ่งมีหิมะตกและอุณหภูมิในฤดูหนาวลดลงต่ำกว่าศูนย์ คือ บริเวณ highlands และTasmania และบริเวณ Australian Alps ซึ่งทอดยาวผ่านส่วนหนึ่งของรัฐ Victoria และทางตะวันออกเฉียงใต้ของ New South Wales 

  

Read 43670 times

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .