เมลเบิร์น (Melbourne)
Rate this item
(0 votes)

เมลเบิร์น (Melbourne)
Published in เรียนต่อออสเตรเลีย Monday, 29 June 2015 22:10

เมลเบิร์น (Melbourne) เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย เมลเบิร์นก่อตั้งใน พ.ศ. 2378 (ค.ศ. 1835)เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย รองจากนครซิดนีย์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3,806,092 คน (พ.ศ. 2549)

เมลเบิร์นเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก เนื่องจากความปลอดภัย ค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ เป็นเมืองที่มีผู้คนเป็นมิตร เป็นเมืองสะอาด สวยงาม ภูมิอากาศของเมืองจะแบ่งเป็น 4 ฤดูมีช่วงฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูอื่น ช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเย็นสบาย ซึ่งอากาศในช่วงกลางวันจะไม่หนาวมากและมีแสงแดดตลอด

เมลเบิร์นจัดเป็นเมืองของการศึกษามีการจัดระเบียบการเรียนที่เปิดโอกาสให้ทั้งประชากรของเมลเบิร์นเองและมากกว่านั้นยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย ที่ได้รับฉายานามว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาเนื่องจากบรรยากาสที่สงบ ไม่วุ่นวายเหมือนซิดนีย์ แต่แฝกไปด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ผู้คนมีอัธยาศัยที่ดี จัดเป็นเมืองปลอดภัย อากาศเย็น มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งเมือง เป็นเมืองสะอาดและเป็นระเบียบ ประชากรในเมืองคอนข้างสูง(เทียบเท่าประชากรของนิวซีแลนทั้งประเทศก็ว่าได้) เป็นเมืองทีทันสมัย มีความเจริญสูง จึงทำให้มีงานพิเศษให้เลือกทำมากมาย สมกับที่ได้เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุด มีความปลอดภัยที่สุด

** สามารถทำงานพิเศษได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์

Read 71278 times

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .