การเปิดบัญชีธนาคาร Australia
Rate this item
(0 votes)

การเปิดบัญชีธนาคาร Australia
Published in เรียนต่อออสเตรเลีย Monday, 29 June 2015 22:06

การเปิดบัญชี

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อออสเตรเลียเป็นระยะเวลานาน ควรเปิดบัญชีกับธนาคารในประเทศออสเตรเลียเพื่อความสะดวกด้านการเงินในขณะที่ศึกษาอยู่ซึ่งสามารถเปิดบัญชีได้เมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลียแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ความจำเป็นในการเปิดบัญชี คือ เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นวีซ่าครั้งต่อไป, เอาไว้ยื่นขอโทรศัพท์มือถือ (แบบ Plan), เอาไว้ทำสัญญาเช่าบ้าน, สามารถซื้อของโดยใช้บัตร ATM แทนเงินสดได้เกือบทุกร้านค้า

** การพิจารณาเปิดบัญชีให้น้องๆ ธนาคารจะให้คะแนนจากเอกสารที่น้องๆ ยื่นขอเปิดบัญชี ซึ่งคะแนนรวมต้องครบ 100 คะแนน เช่น หนังสือเดินทางได้ 70 คะแนน , บัตรนักศึกษได้ 40 คะแนน , ใบขับขี่ได้ 40 คะแนน เป็นต้น

 

เอกสารที่ต้องใช้เปิดบัญชี

1. หนังสือเดินทาง

2. จดหมายรับรองจากสถาบัน อาทิเช่น บัตรนักเรียน, จดหมายจากสถาบันที่ยืนยันว่าเป็นนักเรียนของสถาบันนั้นๆ,

ใบ COE (Confirmation of Enrolment)

3. เงินสดไม่ต่ำกว่า $100 ออสเตรเลียดอลลาร์ (บางธนาคารไม่จำเป็นต้องฝากเงินสดในครั้งแรกที่เปิดบัญชี)

หลังจากที่เปิดบัญชีธนาคารแล้ว ทางธนาคารจะ ให้หมายเลขบัญชี และเงื่อนไขต่างๆ ของบัญชีนั้นๆ แก่เจ้าของบัญชี แต่สำหรับบัตร ATM และรหัสผ่าน (Pin Number) ทางธนาคารจะส่งแยกกันมาให้เจ้าของบัญชี ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ให้กับทางธนาคาร ส่วนใหญ่แล้วธนาคารที่นี่จะไม่มีสมุดบัญชีแต่จะส่งเป็นรายการแจ้งรายละเอียดในการการฝากและถอนทุกๆครั้งมาทางไปรษณีย์ให้เจ้าของบัญชีทุกๆ 3 เดือน

 

ธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

บริการธนาคารในออสเตรเลียมีการแข่งขันกันสูงมาก  มีกลุ่มธนาคารท้องถิ่นมากกว่า 20 กลุ่ม และ กลุ่มธนาคารต่างชาติอีกมากมาย ธนาคารใหญ่ ๆ จะมีสาขาในเมืองใหญ่และตามศูนย์ส่วนภูมิภาค การเลือกว่าจะเปิดบัญชีกับธนาคารไหน ควรจะขึ้นอยู่กับความสะดวกมากกว่า เพราะถ้าต้องใช้บัตร ATM ของธนาคารหนึ่งไปใช้ถอนเงินต่างธนาคารจะต้องเสียค่าบริการ ตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนดไว้ สำหรับตู้เอทีเอ็มจะมีตามศูนย์การค้าทั่วไปสามารถใช้ฝากเงินและถอนเงินได้เหมือนประเทศไทย 24 ชั่วโมง  โดยทั่วไปเวลาทำการของธนาคาร คือ วันจันทร์-พฤหัส เวลา 9.30-16.00 และจะเปิดนานขึ้นสำหรับวันศุกร์ คือ เวลา 9.30-17.00 น.  สำหรับธนาคารบางแห่งยังเปิดทำการวันเสาร์ตอนเช้าด้วย

 

รายชื่อธนาคารของประเทศออสเตรเลีย

Advance Bank

ANZ Bank

Bank WEST

Colonial State Bank

Commonwealth Bank

Citibank

Macquaire Bank

Metway Bank

National Bank

St George Bank

Weatpac Bank

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการชำระเงินที่เรียกว่า Electronic Funds Transfer at point of sale หรือเรียกย่อๆ ว่า EFTPOS ซึ่งตามร้านค้าใหญ่ ๆ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายของเฉพาะหลายแห่งจะรับบริการชำระเงินด้วยวิธีนี้ ซึ่งเป็นบัตรเดบิตการ์ดเหมือนบัตรเงินสดที่เซเว่นอีเลฟเว่นของบ้านเรา

 

การหักภาษีจากรายได้

เมื่อเปิดบัญชีธนาคารในประเทศออสเตรเลีย นักเรียน/นักศึกษาจำเป็นต้องแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ Tax File Number กับทางธนาคารด้วยเช่นกัน โดยจะถูกหักภาษีในอัตราที่สูงสุดจากรายได้ในส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารซึ่งหากรายได้รวมต่อปีต่ำกว่ายอดที่กำหนดก็สามารถขอรับคืนได้โดยการยื่นแบบฟอร์มประจำปี

Read 169474 times

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .