เมืองดาร์วิน (Darwin)
Rate this item
(0 votes)

เมืองดาร์วิน (Darwin)
Published in เรียนต่อออสเตรเลีย Monday, 29 June 2015 22:00

เมืองดาร์วิน (Darwin) เป็นเมืองหลวงของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย เมืองดาร์วินนั้นเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองของธุรกิจต่างๆ

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 112 กม. มีประชากรประมาณ 80,000 คน เมืองดาร์วินเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบสงบและอยู่ท่ามกลางศูนย์เทคโนโลยี สมัยใหม่ สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 - 35 องศาเซลเซียส และ 19 - 30 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว นอกจากนี้ในเขตมณฑลเหนือยังอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามและ ความหลากหลายของวัฒนธรรม ด้านการเดินทางของเมืองนี้ ค่อนข้างสะดวกสบาย มีสนามบินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง มีรถขนส่งมวลชนบริการทั่วถึงพอสมควร แต่คนก็นิยมที่จะใช้รถส่วนตัวกันมาก

Read 72823 times

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .