ที่พักอาศัยใน Australia
Rate this item
(0 votes)

ที่พักอาศัยใน Australia
Published in เรียนต่อออสเตรเลีย Monday, 29 June 2015 21:25

 ที่พักอาศัยใน Australia

1.บ้านพักกับชาวออสเตรเลีย (Home stay/ Host family)

เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกหรือนักเรียนที่ไมได้มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักในออสเตรเลีย มักจะเลือกพักแบบนี้เนื่องจากประหยัด มีอาหาร และมีคนดูแลเปรียบเสมือนบ้าน

 

2.แฟลตและบ้าน

มีทั้งแบบตกแต่งเรียบร้อยและยังไม่ตกแต่ง อัตราค่าเช่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ตั้ง  ขนาด      และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ มีตั้งแต่  95 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย  ถึง 150 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อสัปดาห์ แต่การเช่าที่พักประเภทนี้ผู้เช่าจะต้องทำสัญญาเช่า  ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าจ้างทนายความที่จะช่วยดำเนินการ เกี่ยวกับการเช่า

3.หอพักนอกสถานที่ 

หอพักประเภทนี้ส่วนใหญ่ในขององค์กรการกุศลเช่น YMCA ซึ่งมีอยู่ในเมืองใหญ่เกือบทุกเมือง อัตราค่าที่พักจะพอ ๆ กับในมหาวิทยาลัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงกัน แต่สถานที่ตั้งของหอพักประเภทนี้อาจอยู่ไกลจากสถานที่เรียน ที่พักเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย เป็นอย่างมาก  

 

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียต่างตระหนักในเรื่องนี้ดี และพยายามจัดหาที่พักประเภทต่างๆ ไว้สำหรับนักเรียนต่างชาติในสถานศึกษาตอนต้น  ฉะนั้น  นักเรียนที่ประสงค์จะเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาใด    จะต้องสอบถามเกี่ยวกับบริการดังกล่าว   หรือขอให้มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่แต่ละคนสมัคร จัดหาที่พักให้ตั้งแต่เริ่มแรกสมัคร และก่อนออกเดินทางเข้าไปศึกษา จะต้องแน่ใจว่าได้ที่พักแล้วจึงออกเดินทาง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับความสะดวกในหลาย ๆ ประการ  

Read 71498 times

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .