LightHouse Promotion

เอกสารประกอบการขอวีซ่า นักศึกษาควรปรึกษาขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์กลางการศึกษาแคนาดา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของวีซ่า และเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ถูกขั้นตอน ก่อนที่นักศึกษาจะทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนไปศึกษาต่อที่แคนาดา

สกุลเงินของ Canada

แคนาดาใช้ระบบเมตริกเป็นมาตรฐานในการวัดหน่วยสกุลเงินที่ใช้เป็นดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับ 100 เซนต์ สำหรับธนบัตรที่ใช้กันทั่วไปในแคนาดาได้แก่ธนบัตรเงินมูลค่า $5, $10, $20, $50, $100 เป็นหลัก  ส่วนเหรียญจะมีค่าเท่ากับ 1 เซนต์ (เพนนี) 5 เซนต์ (นิเกิล) 10 เซนต์ (ดิม) 25 เซนต์ (ควอเตอร์) $1 (ลูนนี่) และ $2 (ทวูนนี่) ธนบัตรของแคนาดาจะมีเครื่องหมายแสดงชัดเจน แต่ละใบจะมีสีที่แตกต่างกัน 

โอกาสของนักเรียนไทยในการเข้าไปศึกษาในประเทศแคนาดา โดยเฉลี่ยแล้ว หลักเกณฑ์การตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยมีเกณฑ์การรับค่อนข้างสูงสำหรับนักเรียนไทยทั่ว ๆ ไป และสถาบันแต่ละแห่งจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจำกัดที่นั่งในการเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่นักศึกษาไทยก็ยังมีโอกาส ซึ่งอาจทำได้โดย

โทรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโทรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ของแคนาดา โทรอนโตมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน (ข้อมูลคาดการณ์ ในปี พ.ศ. 2549) โทรอนโตได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง และโทรอนโตเป็นศูนย์กลางทาด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้โทรอนโตเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของประเทศ

การศึกษาในแคนาดาจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละมณฑลตามกฎหมายของแคนาดา ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วนักเรียนชาวแคนาดาจะเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่อมีอายุครบ 4 – 5 ปี และใช้เวลาเรียน 1 – 2 ปี ทั้งนี้แล้วแต่สมัครใจ เมื่อมีอายุครบ 6 ปี จะต้องเข้าเรียนชั้นเกรด 1 โดยปกติโรงเรียนจะเริ่มปีการศึกษา ตั้งแต่ช่วงเดือน กันยายนถึงเดือนมิถุนายน โรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีไปจนถึงเกรด 11, 12 หรือ (OAC) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมณฑลนั้น ๆ เพื่อศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือCEGEP ของควิเบค

วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) (Victoria, British Columbia) เป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ทางปลายสุดของเกาะแวนคูเวอร์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มีประชากรประมาณ 78,659 คนในเขตเมือง  และเมืองวิคตอเรีย บี.ซี. ตั้งอยู่บนเกาะแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (แวนคูเวอร์ บี.ซี. มีทั้งส่วนที่เป็นแผ่นดินและส่วนที่เป็นเกาะ)

ซิดนีย์(Sydney) เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 4 ล้านคนและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย ซิดนีย์ ตั้งขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2331 บนหาดฝั่งทางตะวันออกของออสเตรเลียเมื่ออาร์เธอร์ ฟิลิปป์ และลูกเรือขึ้นฝั่งและอ้างกรรมสิทธิ์ของอังกฤษเหนือดินแดนออสเตรเลีย

เพิร์ท (Perth) เป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ในประเทศออสเตรเลีย มีประชากรอาศัยอยู่ 1.9 ล้านคนโดยประมาณ ทำให้เพิร์ทเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และเป็น 3 ใน 4 ของรัฐ ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่อันดับที่ 4 ในออสเตรเลีย ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำสวอน (Swan River) เป็นเมืองทันสมัย ในเมืองมีตึกสูงใหญ่ เพิร์ทจะอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดอีกด้วย

 ข้อมูลทั่วไป Australia

เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพื้นที่ ครอบคลุมทั้งทวีป ตั้งอยู่บนซีกโลกใต้ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีเมืองแคนเบอร์ร่า (Canberra) เป็นเมืองหลวง ประกอบด้วยรัฐ 6 รัฐ และเขตการ ปกครองตนเอง 2 เขต คือ

New South Wales (NSW):  Sydney

Victoria (VIC):  Melbourne

Queensland (QLD) : Brisbane

Western Australia (WA) : Perth

South Australia (SA) : Adelaide

Tasmania (TAS) : Hobert

Northern Territory (NT) : Darwin

Australian Capital Territory (ACT) : Canberre

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป   

ไม่ค่อยประสบปัญหารุนแรงเช่นทวีปอื่น ๆ กล่าวคือ อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างปี ตั้งแต่ 27 องศาเซลเซียตในตอนเหนือสุดไปจนถึง 1 3 องศาเซลเซียตในตอนใต้สุดฤดูร้อนเริ่มจากเดือนธันวาคม ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มจากเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูหนาวจากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม และฤดูใบไม้ผลิจากเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน เขตที่มีอากาศเย็นที่สุดในออสเตรเลีย ซึ่งมีหิมะตกและอุณหภูมิในฤดูหนาวลดลงต่ำกว่าศูนย์ คือ บริเวณ highlands และTasmania และบริเวณ Australian Alps ซึ่งทอดยาวผ่านส่วนหนึ่งของรัฐ Victoria และทางตะวันออกเฉียงใต้ของ New South Wales 

  

เมลเบิร์น (Melbourne) เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย เมลเบิร์นก่อตั้งใน พ.ศ. 2378 (ค.ศ. 1835)เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย รองจากนครซิดนีย์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3,806,092 คน (พ.ศ. 2549)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทางหรือ Passport  

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว

3. Transcript ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา

4. หลักฐานอื่น ๆ หลังจากจบการศึกษา เช่น ใบผ่านงาน การศึกษา เพิ่มเติม  เป็นต้น

5. Bank Statement และจดหมายรับรองของผู้สนับสนุนด้านการเงิน โดยระบุความสัมพันธ์กับนักเรียน และระบุว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และเอกสารอื่น             ๆ

6. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา

7. ใบเสร็จรับเงินการจ่ายค่าเล่าเรียน

8. ใบเสร็จการจ่ายค่าประกันสุขภาพ

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

** ระเบียบการในเรื่องของวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ยื่นสามารถสอบถามได้ที่ บริษัท .... โทร 02- 

การเปิดบัญชี

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อออสเตรเลียเป็นระยะเวลานาน ควรเปิดบัญชีกับธนาคารในประเทศออสเตรเลียเพื่อความสะดวกด้านการเงินในขณะที่ศึกษาอยู่ซึ่งสามารถเปิดบัญชีได้เมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลียแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ความจำเป็นในการเปิดบัญชี คือ เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นวีซ่าครั้งต่อไป, เอาไว้ยื่นขอโทรศัพท์มือถือ (แบบ Plan), เอาไว้ทำสัญญาเช่าบ้าน, สามารถซื้อของโดยใช้บัตร ATM แทนเงินสดได้เกือบทุกร้านค้า

** การพิจารณาเปิดบัญชีให้น้องๆ ธนาคารจะให้คะแนนจากเอกสารที่น้องๆ ยื่นขอเปิดบัญชี ซึ่งคะแนนรวมต้องครบ 100 คะแนน เช่น หนังสือเดินทางได้ 70 คะแนน , บัตรนักศึกษได้ 40 คะแนน , ใบขับขี่ได้ 40 คะแนน เป็นต้น

 

เอกสารที่ต้องใช้เปิดบัญชี

1. หนังสือเดินทาง

2. จดหมายรับรองจากสถาบัน อาทิเช่น บัตรนักเรียน, จดหมายจากสถาบันที่ยืนยันว่าเป็นนักเรียนของสถาบันนั้นๆ,

ใบ COE (Confirmation of Enrolment)

3. เงินสดไม่ต่ำกว่า $100 ออสเตรเลียดอลลาร์ (บางธนาคารไม่จำเป็นต้องฝากเงินสดในครั้งแรกที่เปิดบัญชี)

หลังจากที่เปิดบัญชีธนาคารแล้ว ทางธนาคารจะ ให้หมายเลขบัญชี และเงื่อนไขต่างๆ ของบัญชีนั้นๆ แก่เจ้าของบัญชี แต่สำหรับบัตร ATM และรหัสผ่าน (Pin Number) ทางธนาคารจะส่งแยกกันมาให้เจ้าของบัญชี ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ให้กับทางธนาคาร ส่วนใหญ่แล้วธนาคารที่นี่จะไม่มีสมุดบัญชีแต่จะส่งเป็นรายการแจ้งรายละเอียดในการการฝากและถอนทุกๆครั้งมาทางไปรษณีย์ให้เจ้าของบัญชีทุกๆ 3 เดือน

 

ธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

บริการธนาคารในออสเตรเลียมีการแข่งขันกันสูงมาก  มีกลุ่มธนาคารท้องถิ่นมากกว่า 20 กลุ่ม และ กลุ่มธนาคารต่างชาติอีกมากมาย ธนาคารใหญ่ ๆ จะมีสาขาในเมืองใหญ่และตามศูนย์ส่วนภูมิภาค การเลือกว่าจะเปิดบัญชีกับธนาคารไหน ควรจะขึ้นอยู่กับความสะดวกมากกว่า เพราะถ้าต้องใช้บัตร ATM ของธนาคารหนึ่งไปใช้ถอนเงินต่างธนาคารจะต้องเสียค่าบริการ ตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนดไว้ สำหรับตู้เอทีเอ็มจะมีตามศูนย์การค้าทั่วไปสามารถใช้ฝากเงินและถอนเงินได้เหมือนประเทศไทย 24 ชั่วโมง  โดยทั่วไปเวลาทำการของธนาคาร คือ วันจันทร์-พฤหัส เวลา 9.30-16.00 และจะเปิดนานขึ้นสำหรับวันศุกร์ คือ เวลา 9.30-17.00 น.  สำหรับธนาคารบางแห่งยังเปิดทำการวันเสาร์ตอนเช้าด้วย

 

รายชื่อธนาคารของประเทศออสเตรเลีย

Advance Bank

ANZ Bank

Bank WEST

Colonial State Bank

Commonwealth Bank

Citibank

Macquaire Bank

Metway Bank

National Bank

St George Bank

Weatpac Bank

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการชำระเงินที่เรียกว่า Electronic Funds Transfer at point of sale หรือเรียกย่อๆ ว่า EFTPOS ซึ่งตามร้านค้าใหญ่ ๆ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายของเฉพาะหลายแห่งจะรับบริการชำระเงินด้วยวิธีนี้ ซึ่งเป็นบัตรเดบิตการ์ดเหมือนบัตรเงินสดที่เซเว่นอีเลฟเว่นของบ้านเรา

 

การหักภาษีจากรายได้

เมื่อเปิดบัญชีธนาคารในประเทศออสเตรเลีย นักเรียน/นักศึกษาจำเป็นต้องแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ Tax File Number กับทางธนาคารด้วยเช่นกัน โดยจะถูกหักภาษีในอัตราที่สูงสุดจากรายได้ในส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารซึ่งหากรายได้รวมต่อปีต่ำกว่ายอดที่กำหนดก็สามารถขอรับคืนได้โดยการยื่นแบบฟอร์มประจำปี

โกลด์โคสต์ ของออสเตรเลียเป็นเมืองอันทันสมัยที่เต็มไปด้วยอาคารสูงระยับรอบ ๆ หาดที่สวยงาม รวมถึงหาดที่ได้รับการขนานนามว่า ‘Surfers Paradise’ (สวรรค์ของนักโต้คลื่น) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของออสเตรเลีย และเป็นอันดับสองของรัฐควีนส์แลนด์  ด้วยหาดทรายสีทองไกลสุดลูกหูลูกตา

เมืองดาร์วิน (Darwin) เป็นเมืองหลวงของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย เมืองดาร์วินนั้นเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองของธุรกิจต่างๆ

บริสเบน (Brisbane)

บริสเบน (Brisbane) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลีย มีจำนวนประชากรเกือบ 2 ล้านคน โดยถ้ารวมในตัวเมืองแล้วจะมีมากกว่า 2.4 ล้านคน บริสเบนเป็นเมืองที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก และมีแม่น้ำบริสเบน (Brisbane River) ไหลผ่านบนที่ราบระหว่างมอร์ทันเบย์ (Moreton Bay) กับเทือกเขาเกรตดิไวดิง (Great Dividing Range) ส่วนชื่อเมืองตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เซอร์โทมัส บริสเบน (Sir Thomas Brisbane)

แอดิเลด (Adelaide) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลีย กับประชากรมากกว่า 1.1 ล้านคน ชื่อเมืองตั้งตามพระนามของอเดลเลดแห่งแซ็กซ-ไมนิงเก็น สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร พระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร เมืองก่อตั้งในปี ค.ศ. 1836 ในปัจจุบัน แอดิเลด มีชื่อเสียงด้านงานเทศกาลต่าง ๆ และงานกีฬา อาหาร ไวน์ และวัฒนธรรม กับชายหาดที่กว้างขวาง และยังติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก

 ที่พักอาศัยใน Australia

1.บ้านพักกับชาวออสเตรเลีย (Home stay/ Host family)

เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกหรือนักเรียนที่ไมได้มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักในออสเตรเลีย มักจะเลือกพักแบบนี้เนื่องจากประหยัด มีอาหาร และมีคนดูแลเปรียบเสมือนบ้าน

ประเภทของสถานศึกษาใน Australia

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ดังนั้น  ระบบการศึกษาในแต่ละรัฐ   จึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์   แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับคือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ประถมปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 (Year 1 - 10)  หรือระหว่างอายุ

6 - 15 ปี แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อ  Year  11,  12  เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิค และการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education)   ซึ่งเรียกโดยย่อว่า  TAFE  ผลการเรียนในระดับ Year 11, 12 นี้มีความสำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า Entrance Examinationการศึกษาทั้ง 4 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้

 ระบบการศึกษา Australia

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และ ความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ดังนั้นระบบการศึกษาในแต่ละรัฐจึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ประถมปีที่ 1  ถึงปีที่ 10 (Year 1 - 10) หรือระหว่างอายุ 6 - 15 ปี แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อ Year 11, 12 เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิค  และการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า TAFEผลการเรียนในระดับ Year 11, 12 นี้มีความสำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า Entrance Examination

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .