เรียนภาษาอังกฤษ รับส่วนลด 15% กับสถาบัน Language Studies International (LSI)
Rate this item
(0 votes)

เรียนภาษาอังกฤษ รับส่วนลด 15% กับสถาบัน Language Studies International (LSI)
Published in Promotion Tuesday, 25 August 2015 08:49

เรียนภาษาอังกฤษ รับส่วนลด 15% กับสถาบัน Language Studies International (LSI)

“ Promotion Discount 15%”

 

สถาบัน Language Studies International (LSI)

กว่า 40 ปีที่ LSI ได้เปิดการเรียนการสอน และได้ขยายไปยังเมืองต่างๆทั่วโลกเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิด้านการสอนโดยตรงและมีประสบการณ์ทางด้านการสอน นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสถาบันของ LSI ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มอลตา ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนต่อในต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น ได้พบเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ นักเรียนจึงมั่นใจได้ถึงหลักสูตรที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของ LSI

ประสบการณ์ที่นำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ
• LSI International Atmosphere นักเรียนจะได้พบนักเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกและได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากเพื่อนต่างชาติที่มาเรียนภาษา
• LSI Language Centres. สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง และได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆทั้งด้านวัฒนธรรมและสังคม
• LSI Small Classes นักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนที่เป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว
• LSI Quality Inspected Homestays. นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศที่เลือกเรียนเพื่อเป็นการช่วยในการพัฒนาทักษะด้านภาษาจากนอกห้องเรียน
• LSI Teachers. อาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกมาในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีและเป็นมิตร พร้อมจะช่วยเหลือนักเรียนในด้านทักษะต่างๆที่มีความจำเป็นสำหรับการเรียนภาษา
• LSI Language Centres. อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
• LSI Interactive Classroom. การสอนภาษาที่มีการตื่นตัวตลอดเวลาในห้องเรียนจะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาได้อย่างเร็วและคล่องแคล่ว
• LSI Finds the Right Level for You. ในวันแรกของการเปิดเรียนนักเรียนจะได้ทำการสอบเพื่อจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนในระดับความรู้ของนักเรียนเอง
• LSI Certificate. นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรในวันสุดท้ายหลังจากจบหลักสูตร 
• LSI Multimedia/Internet. สถาบันมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเป็นการฝึกด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ใหม่ๆ
• LSI Free Internet Access มีอินเตอร์เน็ตสำหรับบริการนักเรียนได้ใช้ฟรี

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. General Courses โดยแบ่งออกเป็น
- LSI Standard 20 course เป็นการเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์
- LSI Intensive 30 course เป็นการเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์
 
2. International School Year (ISY) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในระยะยาว ตั้งแต่ 24/30/36/48 สัปดาห์

3. Preparation for University, College and Career เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะสำหรับใช้ในการศึกษาต่อ

4. Exam Preparation หลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ Cambridge/TOEFL iBT/TOEIC

5. English for Specific Purposes เป็นหลักสูตรภาษาเฉพาะทาง เช่น English for Teaching

6. English for Business เป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

Read 194414 times

Leave a comment

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .