About US

Category: Lighthouse Article Written by Super User

เกิดจากแรงบันดาลใจในการเห็นคุณค่าทางการศึกษา เพราะเรารู้ดีว่าการศึกษาจะสามารถนำพาทุกท่านสู่ความสำเร็จ การศึกษาไม่ได้มีแต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น เรายินดีพาทุกท่านเปิดโลกแห่งการศึกษาให้กว้างขึ้น การเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดนLighthouse Study ขอเป็นตัวช่วยให้การศึกษาของคุณไปได้ไกลตามที่คุณฝันเหมือนกับสโลแกนของ เราLearning never endการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด.

Lighthouse Study คือศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยเน้น 5 ประเทศหลักได้แก่ อเมริกา, แคนนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เรายินดีให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกเพศ ทุกวัยแบบครบวงจร เพื่อเลือกโรงเรียน, ประเทศ และคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้กับคุณ พร้อมทั้งดูแลนักเรียนทุกคนเปรียบดังคนในครอบครัวด้วยประสบการณ์ด้านการแนะ แนวการศึกษาต่อต่างประเทศมากว่า7 ปีทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียนทุกคนอย่าง แน่นอน.

<span>Lighthouse Study</span> Lighthouse Study