บริการของ Lighthouse Study

Category: Lighthouse Article Written by Super User

Lighthouse Study คือศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยเน้น 5 ประเทศหลักได้แก่ อเมริกา, แคนนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เรายินดีให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกเพศ ทุกวัยแบบครบวงจร เพื่อเลือกโรงเรียน, ประเทศ และคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้กับคุณ พร้อมทั้งดูแลนักเรียนทุกคนเปรียบดังคนในครอบครัวด้วยประสบการณ์ด้านการแนะ แนวการศึกษาต่อต่างประเทศมากว่า7 ปีทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียนทุกคนอย่าง แน่นอน.

ด้วยประสบการณ์ด้านการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศมายาวนาน รวมถึงทุกๆ บริษัทยังจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการควบคุมคุณภาพการบริการโดยทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการบริการที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและยังยึดมาตรฐานการให้บริการที่ดีเลิศ

นอกจากการแนะแนวอย่างมืออาชีพแล้ว เรายังให้บริการ ฟรี แก่นักเรียนทุกท่าน คือ

  • จัดหาที่พักที่ปลอดภัย สะอาด
  • ติดต่อประสานงาน จัดหารถรับ-ส่ง
  • บริการทำวีซ่านักเรียน ท่องเที่ยว

  • ประกันสุขภาพและการเดินทาง
  • จองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
  • ให้ความรู้ก่อนการออกเดินทางไปศึกษา