บริการของ Lighthouse Study

Lighthouse Study คือศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยเน้น 5 ประเทศหลักได้แก่ อเมริกา, แคนนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เรายินดีให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกเพศ ทุกวัยแบบครบวงจร เพื่อเลือกโรงเรียน, ประเทศ และคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้กับคุณ พร้อมทั้งดูแลนักเรียนทุกคนเปรียบดังคนในครอบครัวด้วยประสบการณ์ด้านการแนะ แนวการศึกษาต่อต่างประเทศมากว่า7 ปีทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียนทุกคนอย่าง แน่นอน.

ด้วยประสบการณ์ด้านการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศมายาวนาน รวมถึงทุกๆ บริษัทยังจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการควบคุมคุณภาพการบริการโดยทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการบริการที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและยังยึดมาตรฐานการให้บริการที่ดีเลิศ

นอกจากการแนะแนวอย่างมืออาชีพแล้ว เรายังให้บริการ ฟรี แก่นักเรียนทุกท่าน คือ

  • จัดหาที่พักที่ปลอดภัย สะอาด
  • ติดต่อประสานงาน จัดหารถรับ-ส่ง
  • บริการทำวีซ่านักเรียน ท่องเที่ยว

  • ประกันสุขภาพและการเดินทาง
  • จองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
  • ให้ความรู้ก่อนการออกเดินทางไปศึกษา

บริษัท ไลท์เฮ้า-สตัคดี้ จำกัด

Lighthouse Study was established and inspired by seeing value for better education. We believe education leads you to success. Education is not simply confined in a classroom. We gladly take you to a wider world of education through learning and gaining new experiences overseas. We welcome the opportunity to assist you to pursue your studies as far as you dream. And this is our slogan ? learning never ends! .